CG eGOV - verzia 2017.2.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 23.11.2017 04:10
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 11036569 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5400000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8169955 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 10022607 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 31656884 Spolu: 66286015 Spolu: 66286015
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 23.11.2017 04:10
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 7206518,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 4388241,3 Nedaňové príjmy (S144042005): 2091071,2 Granty a transfery (S144042005): 1371403,3 Daňové príjmy (S144042005): 3490091,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 3830050,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1011758,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 6078883,8 Granty a transfery (S144042004): 8651203,7 Daňové príjmy (S144042004): 28166792,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 11036569 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5400000 Nedaňové príjmy (S144042003): 8169955 Granty a transfery (S144042003): 10022607 Daňové príjmy (S144042003): 31656884 Spolu: 66286015 Spolu: 66286015 Spolu: 47738689,5 Spolu: 47738689,5 Spolu: 18547325,5 Spolu: 18547325,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.