CG eGOV - verzia 2017.2.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 25.09.2017 04:10
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 11036569 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5400000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7934076 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 10187860 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 31641800 Spolu: 66200305 Spolu: 66200305
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 25.09.2017 04:10
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 9160610,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 5132817,6 Nedaňové príjmy (S144042005): 3062110,2 Granty a transfery (S144042005): 3186912,0 Daňové príjmy (S144042005): 9300221,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1875958,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 267182,4 Nedaňové príjmy (S144042004): 4871965,8 Granty a transfery (S144042004): 7000948,0 Daňové príjmy (S144042004): 22341578,5 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 11036569 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5400000 Nedaňové príjmy (S144042003): 7934076 Granty a transfery (S144042003): 10187860 Daňové príjmy (S144042003): 31641800 Spolu: 66200305 Spolu: 66200305 Spolu: 36357633,5 Spolu: 36357633,5 Spolu: 29842671,5 Spolu: 29842671,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.