CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

OPEN DATA


Mesto Trnava je otvorená samospráva, ktorá sprístupňuje čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií. Na tento účel používa aj otvorené dáta (open data), ktoré sú pre každého voľne dostupné na internete a dajú sa vyhľadať bežnými nástrojmi informačnej a komunikačnej technológie.
Otvorené dáta sú zverejnené v maximálnom možnom rozsahu a v ľahko dostupnej forme, zrozumiteľnej nielen pre človeka, ale aj pre bežné počítačové programy. Informácie z konkrétnych oblastí činnosti a kompetencií samosprávy sú zhromažďované v ucelených a samostatne použiteľných skupinách dát (datasetoch) s použitím otvorených štandardov (textový súbor v štruktúre jazyka XML – viac vo vysvetlení dole pod zoznamom).
Zverejňované sú aj metadáta (t. j. popis dát, význam jednotlivých stĺpcov v tabuľke či okienok vo formulári) v tabuľkovej forme.
Dáta v datasetoch môžu byť použité na informatívne a analytické účely, nie sú však použiteľné na právne úkony.
Datasety sú prístupné online, perióda aktualizácie je 24 hodín.
1. Zmluvy Formát Platnosť Licencie
xml Od 11.1.2011 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
2. Faktúry Formát Platnosť Licencie
xml Od 3.1.2011 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
3. Objednávky Formát Platnosť Licencie
xml Od 20.12.2010 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
4. Verejné obstarávanie Formát Platnosť Licencie
xml Od 4.7.2016 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
5. Počty občanov v jednotlivých rokoch Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 2005 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
6. Prírastky a úbytky občanov za jednotlivé roky Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 2005 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
7. Počet občanov podľa ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 2005 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
7. Počet občanov podľa veku Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 2005 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
8. Počet občanov podľa mena Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 2005 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
9. Počet občanov podľa dňa narodenia Formát Platnosť Licencie
xml Od roku 2005 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
10. Ulice Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
11. Adresy Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
12. Volebné okrsky a volebné miestnosti Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
13. Zoznam obchodných prevádzok s ukončenou činnostou Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
14. Evidencia psov Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
15. Počet prihlásených psov podľa ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
16. Počet prihlásených psov podľa adresy Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
17. Počet prihlásených psov podľa plemena Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
18. Stavebný úrad Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
19. Reklamné zariadenia Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
20. Programový rozpočet Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
21. Úradná tabuľa Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
OPEN GeoData

1. Diagnostika cestnej siete - Diagnostika
Zdrojové dáta Metadáta Aktualizácia
SHP KML GeoJSON TXT 08.11.2019
2. Diagnostika cestnej siete - Georadar
Zdrojové dáta Metadáta Aktualizácia
SHP KML GeoJSON TXT 08.11.2019
3. Diagnostika cestnej siete - Lokálne poruchy
Zdrojové dáta Metadáta Aktualizácia
SHP KML GeoJSON TXT 08.11.2019

Dataset


prístupný na zverejnenej webovej adrese (URL) poskytuje samotné dáta, ako aj prístup k dátam vo forme (XML) spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát. Každý "dataset" záznam obsahuje popis konkrétnych dát a dodatočné informácie, ako napríklad, v ktorom formáte sú dostupné, kto ich vlastní a či sú voľne dostupné, a o akej oblasti tieto dáta sú.
Odkaz a znenie používanej licencie - Creative Commons Attribution [Open Data]

Ďalšie prístupne súbory:
XSD – validačná schéma pre kontrolu štruktúry XML súboru dát
XSLT – zobrazovacia schéma pre vizuálnu reprezentáciu XML súboru dát
*podrobnejšia definícia - https://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
**štandardy pre poskytovanie dát podľa zákona o IS VS – www.informatizacia.sk
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.