CG eGOV - verzia 2020.2.2.200331-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 05.04.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 3653696 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3500000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7305804 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 16836323 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 40566000 Spolu: 71861823 Spolu: 71861823
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 05.04.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2822914,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 3500000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 6032186,1 Granty a transfery (S144042005): 11310702,5 Daňové príjmy (S144042005): 30783758,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 830781,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1273617,9 Granty a transfery (S144042004): 5525620,5 Daňové príjmy (S144042004): 9782241,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 3653696 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3500000 Nedaňové príjmy (S144042003): 7305804 Granty a transfery (S144042003): 16836323 Daňové príjmy (S144042003): 40566000 Spolu: 71861823 Spolu: 71861823 Spolu: 17412261,2 Spolu: 17412261,2 Spolu: 54449561,8 Spolu: 54449561,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.