CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 21.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 11036076 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 4287597 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7031379 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 18435387 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 38316090 Spolu: 79106529 Spolu: 79106529
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 21.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 5504860,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2514042,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 1998806,9 Granty a transfery (S144042005): 4815357,3 Daňové príjmy (S144042005): 7004143,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 5531215,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1773554,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 5032572,1 Granty a transfery (S144042004): 13620029,7 Daňové príjmy (S144042004): 31311946,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 11036076 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 4287597 Nedaňové príjmy (S144042003): 7031379 Granty a transfery (S144042003): 18435387 Daňové príjmy (S144042003): 38316090 Spolu: 79106529 Spolu: 79106529 Spolu: 57269319,0 Spolu: 57269319,0 Spolu: 21837210,0 Spolu: 21837210,0
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.