CG eGOV - verzia 2019.6.2.191129-prihlásení používatelia: 1Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 06.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 10986610 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5145120 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8265357 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 15531975 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 36167330 Spolu: 76096392 Spolu: 76096392
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 06.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 5453079,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 3196231,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 768406,6 Granty a transfery (S144042005): 2913276,8 Daňové príjmy (S144042005): 3940427,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 5533530,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 1948888,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 7496950,4 Granty a transfery (S144042004): 12618698,2 Daňové príjmy (S144042004): 32226902,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 10986610 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5145120 Nedaňové príjmy (S144042003): 8265357 Granty a transfery (S144042003): 15531975 Daňové príjmy (S144042003): 36167330 Spolu: 76096392 Spolu: 76096392 Spolu: 59824970,5 Spolu: 59824970,5 Spolu: 16271421,5 Spolu: 16271421,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.