CG eGOV - verzia 2020.4.2.200731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 14.08.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 11178811 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2825168 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 6812359 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 17858037 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 38166000 Spolu: 76840375 Spolu: 76840375
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 14.08.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 7091347,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2804432,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 3529158,4 Granty a transfery (S144042005): 7631623,1 Daňové príjmy (S144042005): 17168106,7 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 4087463,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 20735,6 Nedaňové príjmy (S144042004): 3283200,6 Granty a transfery (S144042004): 10226413,9 Daňové príjmy (S144042004): 20997893,3 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 11178811 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2825168 Nedaňové príjmy (S144042003): 6812359 Granty a transfery (S144042003): 17858037 Daňové príjmy (S144042003): 38166000 Spolu: 76840375 Spolu: 76840375 Spolu: 38615706,5 Spolu: 38615706,5 Spolu: 38224668,5 Spolu: 38224668,5
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.