CG eGOV - verzia 2020.1.2.200131-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 19.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 3638489 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 3500000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7305804 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 15544955 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 40566000 Spolu: 70555248 Spolu: 70555248
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 19.02.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 3515245,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 3500000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 6916083,1 Granty a transfery (S144042005): 12654181,3 Daňové príjmy (S144042005): 40356976,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 123243,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 389720,9 Granty a transfery (S144042004): 2890773,8 Daňové príjmy (S144042004): 209023,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 3638489 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 3500000 Nedaňové príjmy (S144042003): 7305804 Granty a transfery (S144042003): 15544955 Daňové príjmy (S144042003): 40566000 Spolu: 70555248 Spolu: 70555248 Spolu: 3612761,3 Spolu: 3612761,3 Spolu: 66942486,8 Spolu: 66942486,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.