CG eGOV - verzia 2020.4.2.200731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 01.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 11178811 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 2825168 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 6814882 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 18210686 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 38166000 Spolu: 77195547 Spolu: 77195547
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 01.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 6442038,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 2514042,4 Nedaňové príjmy (S144042005): 2488909,0 Granty a transfery (S144042005): 5633885,7 Daňové príjmy (S144042005): 9601364,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 4736772,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 311125,7 Nedaňové príjmy (S144042004): 4325973,0 Granty a transfery (S144042004): 12576800,3 Daňové príjmy (S144042004): 28564635,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 11178811 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 2825168 Nedaňové príjmy (S144042003): 6814882 Granty a transfery (S144042003): 18210686 Daňové príjmy (S144042003): 38166000 Spolu: 77195547 Spolu: 77195547 Spolu: 50515306,6 Spolu: 50515306,6 Spolu: 26680240,4 Spolu: 26680240,4
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.